Oldal értékelés: +36-70-61-51-555 info@mecsekimezeskorut.hu

Méhészeti járművek de minimis támogatása 2016.

 Magyarország
  2016.02.15 - 2016.04.15
  00:00

Fotó, illusztráció - archív: Kovács Zoltán dinnyeberki méhész

Méhészeti járművek de minimis támogatása 2016.

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)  támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van, az üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2015. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer megvásárlásához kapcsolódó költségekre.

A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben, azaz 2015. évben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR).

A támogatás mértéke a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, továbbá, OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén 5 évente méhészeti eszközhordozó járművenként az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint.

A támogatás összege a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

A támogatási kérelmet az MVH 8/2016. (II. 4.) számú közleménye 1. számú melléklete szerinti, N0634 számú támogatási kérelem nyomtatványon 2016. február 15. – 2016. április 15.  közötti időszakban az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest Pf. 407.

Tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári év.

Támogatási kérelem évente csak egy alkalommal nyújtható be!

Fontos! Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma későbbi, mint 2016. április 15., úgy a támogatási kérelmet az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Az N0634 számú támogatási kérelem nyomtatványhoz csatolni kell:

  • az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tárgyévet követő évben kiállított igazolását a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház vándorlás céljára történő üzemben tartásáról,
  • a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház 2015. március 1. és 2015. október 31. között bármely időtartamban érvényes forgalmi engedélyének vagy ideiglenes forgalomban tartási engedélyének másolatát,
  • a 2015. évben befizetett kötelező gépjármű biztosítás díját tartalmazó szerződés, illetve a tárgyévi díj összegére vonatkozó biztosítói értesítés másolatát és annak befizetését igazoló szelvény vagy a banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát,
  • a 2015. évben befizetendő gépjárműadót megállapító határozat és annak befizetését igazoló szelvény vagy a banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát,
  • a 2015. évben vásárolt OBU fedélzeti rendszer esetén a számla másolatát és a befizetést igazoló szelvény vagy banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát.

Forrás: MVH

 

partnerek